Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:
  • pisemnie na adres: uL.Fredry 2/5, 30-605 Kraków
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hilou.pl
Podaj w opisie reklamacji:
  • informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  • swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji.Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 Zwrot towaru:

Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni. Chcąc zwrócić zamówione produkty, należy:
  • przesłać na maila sklep@hilou.pl, informację jaki produkt chcemy zwrócić oraz numer konta bankowego, na który mamy zwrócić środki. 
  • przesyłkę wysylamy na adres: ul. Fredry 2/5 , 30-605 Kraków 
  • PAMIĘTAJ:  rzeczy zwracane, nie mogą mieć śladu użytkowania oraz muszą posiadać metki. 
 Koszt zwrotu zamówienia do sklepu ponosi kupujący.

Reklamacji lub zwrotu, można również dokonać poprzez poniższy formularz kontaktowy, uwzględniając wszystkie informacje podane wyżej. 

Formularz zapytania